BƠM NƯỚC

NCP750: Máy bơm ly tâm 750W, NANOCO

Giá: 1.440.500 VNĐ 2.150.000 VNĐ

NJET750: Máy bơm đầu JET, 750W, NANOCO

Giá: 1.373.500 VNĐ 2.050.000 VNĐ

NHF1500: Bơm lưu lượng 1500W, Nanoco

Giá: 2.110.500 VNĐ 3.150.000 VNĐ