ĐÈN CHIẾU SÁNG

FNLD400- Bộ nguồn 12V -400W - DUHAL

Giá: 576.150 VNĐ 835.000 VNĐ

FNDK025 - Bộ điều khiển LED dây - DUHAL

Giá: 1.106.760 VNĐ 1.604.000 VNĐ

LNGRB01 - Nguồn Dây LED đổi màu - DUHAL

Giá: 95.200 VNĐ 136.000 VNĐ