ĐÈN PANASONIC - NANOCO

HH - LM800388 - Đèn chùm 8 tay

Giá: 10.220.800 ₫ 15.970.000 ₫

HH - LM500388 - Đèn chùm 5 tay Panasonic

Giá: 6.378.240 ₫ 9.966.000 ₫

HH - LA606188 - Đèn thả 6 bóng Panasonic

Giá: 8.864.000 ₫ 13.850.000 ₫

HH - LW250588: Đèn thả - Ánh sáng vàng 3000K

Giá: 3.055.000 ₫ 4.700.000 ₫

HH-LB3090888: Đèn thả 3 bóng

Giá: 3.594.500 ₫ 5.530.000 ₫

HH-LB1051288: Đèn thả đơn

Giá: 2.275.000 ₫ 3.500.000 ₫