ĐÈN PANASONIC - NANOCO

HH - LM800388 - Đèn chùm 8 tay

Giá: 10.220.800 VNĐ 15.970.000 VNĐ

HH - LM500388 - Đèn chùm 5 tay Panasonic

Giá: 6.378.240 VNĐ 9.966.000 VNĐ

HH - LA606188 - Đèn thả 6 bóng Panasonic

Giá: 8.864.000 VNĐ 13.850.000 VNĐ

HH - LW250588: Đèn thả - Ánh sáng vàng 3000K

Giá: 3.055.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ

HH-LB3090888: Đèn thả 3 bóng

Giá: 3.594.500 VNĐ 5.530.000 VNĐ

HH-LB1051288: Đèn thả đơn

Giá: 2.275.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

HH - XZ301188 - Đèn ốp 36W

Giá: 3.120.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ

HH - XZ301788 : Đèn ốp 28W

Giá: 2.535.000 VNĐ 3.900.000 VNĐ