THIẾT BỊ ĐIỆN

S66G31RJ5E - ổ cắm mạng

Giá: 64.640 VNĐ 101.000 VNĐ

S66G31RJ - ổ cắm điện thoại

Giá: 47.232 VNĐ 73.800 VNĐ

S66GUE2 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Giá: 60.480 VNĐ 94.500 VNĐ

MCBS-480: CB 4 cực 80A thông minh

Giá: 4.095.310 VNĐ 7.727.000 VNĐ

MCBS-463: CB 4 cực 63A thông minh

Giá: 4.095.310 VNĐ 7.727.000 VNĐ

MCBS-432: CB 4 cực 32A thông minh

Giá: 4.095.310 VNĐ 7.727.000 VNĐ