CẦU DAO ( CB) ĐIỆN

BBDR46330HV: RCCB 63A 4P

Giá: 1.638.000 VNĐ 2.520.000 VNĐ

BBW240SKY: CB khối 2P 40A

Giá: 647.500 VNĐ 925.000 VNĐ

BBW250SKY: CB khối 2P 50A

Giá: 647.500 VNĐ 925.000 VNĐ

BBDR44030HV: RCCB 40A 4P

Giá: 1.092.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ

MCCB-SBE/100AF- 2 CỰC

Giá: 572.000 VNĐ

MCCB-SBE/200AF- 2 CỰC

Giá: 1.048.000 VNĐ

MCCB-SBE/400AF- 2 CỰC

Giá: 2.588.000 VNĐ

MCCB-SBE/800AF- 2 CỰC

Giá: 5.023.000 VNĐ

MCCB-SBN/50AF - 60AF- 2 CỰC

Giá: 460.000 VNĐ

MCCB-SBN/100AF- 2 CỰC

Giá: 622.000 VNĐ

MCCB-SBN/200AF- 2 CỰC

Giá: 1.140.000 VNĐ

MCCB-SBN/400AF- 2 CỰC

Giá: 2.812.000 VNĐ

BKW21003KY: ELCB 100A 30mA 25kA

Giá: 2.184.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ

BKW2603SKY: ELCB 60A 30mA 10kA

Giá: 1.560.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ

BKW2503Y: ELCB 50A 30mA 2.5kA

Giá: 1.059.500 VNĐ 1.630.000 VNĐ

MPE

SB-40: CB cóc 40A

Giá: 29.700 VNĐ 59.400 VNĐ

SB-30: CB cóc 30A

Giá: 29.700 VNĐ 59.400 VNĐ

SB-20: CB cóc 20A

Giá: 29.700 VNĐ 59.400 VNĐ