ĐÈN CẢM ỨNG -THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH

MCBS-480: CB 4 cực 80A thông minh

Giá: 4.095.310 VNĐ 7.727.000 VNĐ

MCBS-463: CB 4 cực 63A thông minh

Giá: 4.095.310 VNĐ 7.727.000 VNĐ

MCBS-432: CB 4 cực 32A thông minh

Giá: 4.095.310 VNĐ 7.727.000 VNĐ