MPE

MPE

MP6-C106: CB 1 tép ( 1 cực) 6A

Giá: 36.250 VNĐ 72.500 VNĐ

MP6-C110: CB 1 tép ( 1 cực) 10A

Giá: 36.250 VNĐ 72.500 VNĐ

MP6-C116: CB 1 tép ( 1 cực) 16A

Giá: 36.250 VNĐ 72.500 VNĐ

MP6-C120: CB 1 tép ( 1 cực) 20A

Giá: 36.250 VNĐ 72.500 VNĐ

MP6-C125: CB 1 tép (1 cực) 25A

Giá: 36.250 VNĐ 72.500 VNĐ

MP6-C132: CB 1 tép ( 1 cực) 32A

Giá: 36.250 VNĐ 72.500 VNĐ

MP6-C140: CB 1 tép ( 1 cực) 40A

Giá: 36.250 VNĐ 72.500 VNĐ

MP4-C150: CB 1 tép ( 1 cực) 50A

Giá: 48.850 VNĐ 97.700 VNĐ

MP6-C163: CB 1 tép ( 1 cực) 63A

Giá: 54.450 VNĐ 108.900 VNĐ

MP6-C206: CB 2 tép (2 cực) 6A

Giá: 79.100 VNĐ 158.200 VNĐ

MP6-C210: CB 2 tép ( 2 cực) 10A

Giá: 79.100 VNĐ 158.200 VNĐ

MP6-C216: CB 2 tép ( 2 cực) 16A

Giá: 79.100 VNĐ 158.200 VNĐ

MP6-C463: CB 4 tép ( 4 P) 63A, 6kA

Giá: 254.100 VNĐ 508.200 VNĐ

MP6-C450: CB 4 tép ( 4P) 50A, 6kA

Giá: 254.100 VNĐ 508.200 VNĐ

MP6-C440: CB 4 tép (4P) 40A, 6kA

Giá: 173.200 VNĐ 346.400 VNĐ

SB-40: CB cóc 40A

Giá: 29.700 VNĐ 59.400 VNĐ

SB-30: CB cóc 30A

Giá: 29.700 VNĐ 59.400 VNĐ

SB-20: CB cóc 20A

Giá: 29.700 VNĐ 59.400 VNĐ