MCB - CẦU DAO TỰ ĐỘNG BẢO VỆ QUÁ TẢI VÀ NGẮN MẠCH ( 1P, 2P,3P,4P)

BBD1061CNV: CB 1P 6A

Giá: 57.850 VNĐ 89.000 VNĐ

BBD1101CNV : CB 1P 10A

Giá: 57.850 VNĐ 89.000 VNĐ

BBD1161CNV : CB 1P 16A

Giá: 57.850 VNĐ 89.000 VNĐ

BBD41004CHV: CB 4P 100A

Giá: 2.184.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ

BBD408041C/ BBD40804CHV: CB 4P 80A

Giá: 2.047.500 VNĐ 3.150.000 VNĐ

BBD4634CHHV: CB 4P 63A

Giá: 942.500 VNĐ 1.450.000 VNĐ

BBD4504CHHV: CB 4P 50A

Giá: 942.500 VNĐ 1.450.000 VNĐ

BBD4404CHHV: CB 4P 40A

Giá: 624.000 VNĐ 960.000 VNĐ

BBD4324CHHV: CB 4P 32A

Giá: 624.000 VNĐ 960.000 VNĐ

BBD4254CHHV: CB 4P 25A

Giá: 624.000 VNĐ 960.000 VNĐ

BBD4204CHHV: CB 4P 20A

Giá: 624.000 VNĐ 960.000 VNĐ

BBD4164CHHV: CB 4P 16A

Giá: 624.000 VNĐ 960.000 VNĐ