RCBO- BẢO VỆ QUÁ TẢI, NGẮN MẠCH, CHỐNG RÒ

BBDE46334CNV: RCBO 63A 4P

Giá: 1.299.350 VNĐ 1.999.000 VNĐ

BBDE45034CNV: RCBO 50A 4P

Giá: 1.299.350 VNĐ 1.999.000 VNĐ

BBDE44034CNV: RCBO 40A 4P

Giá: 988.000 VNĐ 1.520.000 VNĐ

BBDE43234CNV: RCBO 32A 4P

Giá: 988.000 VNĐ 1.520.000 VNĐ

BBDE42534CNV: RCBO 25A 4P

Giá: 988.000 VNĐ 1.520.000 VNĐ

BBDE26331CNV: RCBO 63A 2P

Giá: 596.050 VNĐ 917.000 VNĐ

BBDE25031CNV: RCBO 50A 2P

Giá: 596.050 VNĐ 917.000 VNĐ

BBDE24031CNV: RCBO 40A 2P

Giá: 420.550 VNĐ 647.000 VNĐ

BBDE23231CNV: RCBO 32A 2P

Giá: 420.550 VNĐ 647.000 VNĐ

BBDE22531CNV: RCBO 25A 2P

Giá: 420.550 VNĐ 647.000 VNĐ

BBDE22031CNV: RCBO 20A 2P

Giá: 392.600 VNĐ 604.000 VNĐ

BBDE21631CNV – RCBO 16A 2P

Giá: 392.600 VNĐ 604.000 VNĐ