RCCB- ELCB - CẦU DAO CHỐNG RÒ - NGẮN MẠCH - BẢO VỆ QUÁ TẢI

BBDR46330HV: RCCB 63A 4P

Giá: 1.638.000 VNĐ 2.520.000 VNĐ

BBDR44030HV: RCCB 40A 4P

Giá: 1.092.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ

BBDR26330HV: RCCB 63A 2P

Giá: 891.000 VNĐ 1.260.000 VNĐ

BBDR24030HV: RCCB 40A 2P

Giá: 681.850 VNĐ 1.049.000 VNĐ

BBDR23230HV: RCCB 32A 2P

Giá: 681.850 VNĐ 1.049.000 VNĐ

BBDR22530HV: RCCB 25A 2P

Giá: 681.850 VNĐ 1.049.000 VNĐ

BBDR43230HV: RCCB32A 4P

Giá: 1.092.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ

BBDR42530HV: RCCB 25A 4P

Giá: 1.092.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ

BKW21003KY: ELCB 100A 30mA 25kA

Giá: 2.184.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ

BKW2603SKY: ELCB 60A 30mA 10kA

Giá: 1.560.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ

BKW2503Y: ELCB 50A 30mA 2.5kA

Giá: 1.059.500 VNĐ 1.630.000 VNĐ

BJJ23032-8: 30A 30mA

Giá: 607.750 VNĐ 935.000 VNĐ