PANASONIC

BBC36500GMHV: CB Khối 500A 3P

Giá: 8.300.500 VNĐ 12.770.000 VNĐ

BBC36630GMHV: CB Khối 630A 3P Panasonic

Giá: 8.300.500 VNĐ 12.770.000 VNĐ

BBC37700GMHV: CB Khối 700A 3P

Giá: 9.717.500 VNĐ 14.950.000 VNĐ

BBC37800GMHV: CB Khối 800A 3P

Giá: 9.717.500 VNĐ 14.950.000 VNĐ

BBD41004CHV: CB 4P 100A

Giá: 2.184.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ

BBD408041C/ BBD40804CHV: CB 4P 80A

Giá: 2.047.500 VNĐ 3.150.000 VNĐ

BBD4634CHHV: CB 4P 63A

Giá: 942.500 VNĐ 1.450.000 VNĐ

BBDE46334CNV: RCBO 63A 4P

Giá: 1.299.350 VNĐ 1.999.000 VNĐ

BBDE45034CNV: RCBO 50A 4P

Giá: 1.299.350 VNĐ 1.999.000 VNĐ

BBDE44034CNV: RCBO 40A 4P

Giá: 988.000 VNĐ 1.520.000 VNĐ

BKW21003KY: ELCB 100A 30mA 25kA

Giá: 2.184.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ

BKW2603SKY: ELCB 60A 30mA 10kA

Giá: 1.560.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ

BKW2503Y: ELCB 50A 30mA 2.5kA

Giá: 1.059.500 VNĐ 1.630.000 VNĐ

BBC37800GMHV: CB Khối 800A 3P

Giá: 9.717.500 VNĐ 14.950.000 VNĐ

BBC37700GMHV: CB Khối 700A 3P

Giá: 9.717.500 VNĐ 14.950.000 VNĐ

BBC36630GMHV: CB Khối 630A 3P Panasonic

Giá: 8.300.500 VNĐ 12.770.000 VNĐ